Beograd, Bulevar Oslobođenja 56
Tel: 062/215-323

Novi Sad: 062/215-325

Subotica: 062/215-322

E-mail:trejdsistem@yahoo.com

Prirodni kamen

Sečene, obrađene ili prirodno lomljene ploče su našle široku primenu u građevinarstvu. Prema tehničkim svojstvima ovi krečnjaci pripadaju vrlo kvalitetnom arhitektonsko-građevinskom i tehničkom građevinskom kamenu.

Pogodne su za popločavanje trgova, ulica, trotoara,staza,rečnih korita,za zidanje konstruktivnih ili za oblaganje postojećih zidova,kamina i sl.

Prozori - Spoljašnja vrata - Unutrašnja vrata - Rezana građa - Prirodni kamen - Plivit kamen - Drvene oblice