Beograd, Bulevar Oslobođenja 56
Tel: 062/215-323

Novi Sad: 062/215-325

Subotica: 062/215-322

E-mail:trejdsistem@yahoo.com

Prozori

Prozori su izrađeni od visoko kvalitetnog drveta (čamovina, bor, hrast). Izrađeni su od troslojno lameliranih profila 80/68. Stolarija rađena u radijalnom godu, impregnirano (bez nastavaka) i bez čvorova. Profili ovakvih karakteristika eliminišu sva krivljenja bez obzira na dužinu profila i klimatske uslove. Poseduju nemači ROTO okov, aluminijumsku okapnicu sa prorezima, dve dihtung gume i termo staklo flot kvaliteta 4-16-4 (K=1,9 W) što obezbeđuje željeni kvalitet, besprekorno funkcionisanje i garanciju kvaliteta.

Prozori poseduju Euro falc obrade kojim je obezbeđeno besprekorno naleganje površina na dihtung gumu a time postiže maksimalnu zvučnu i toplotnu izolaciju. Okov poseduje pomeranje krila u tri ose čime se naknadnim podešavanjem krila prozora postiže savršeno rukovanje.

Prozori - Spoljašnja vrata - Unutrašnja vrata - Rezana građa - Prirodni kamen - Plivit kamen - Drvene oblice